Нашиот тим

Тим специјалисти

Вонр. Проф. Д-р Ана Угринска

Медицински Директор

Прим. др. Мери Анѓелеска

Специјалист по нуклеарна медицина

Д-р Горан Спиров

Радиолог

Др. Душица Тодорова-Стефановски

Специјализант по нуклеарна медицина

Д-р Славко Тасевски

Специјализант по нуклеарна медицина

Д-р Симон Бешлиев

Специјализант по нуклеарна медицина

Катерина Колевска

Магистер по фармација

М-р Марија Атанасова Лазарева

Специјалист по фармацевтска технологија

М-р Маја Чочевска

Хемиски инженер

Д-р. сци. Марина Здравеска Кочовска

Специјалист по медицинска нуклеарна физика

м-р Златко Филиповски

Специјалист по медицинска нуклеарна физика

м-р. Сашо Николовски

Специјалист по медицинска нуклеарна физика

Данијела Манев

Дипломиран Радиолошки технолог

Директор
Проф. д-р Ана Угринска

 1. Оддел за молекуларна и интервентно-молекуларна дијагностика
  1. Доктори
   • Прим. д-р Мери Анѓелеска
   • Асс. Д-р Горан Спиров
   • Д-р Славко Тасевски
   • Д-р Душица Тодорова Стефановски
   • Д-р Симон Бешлиев
  2. Радиолошки технолози
   • Сања Трајческа
   • Бранкица Јоваковска Ивковска
   • Стефанија Цветкова
   • Дејан Богојевски
   • Данијела Манев
  3. Медицински сестри
   • Надица Зафировска
   • Татјана Николовска
 2. Оддел за производство на радиоизотопи и радиофармација
  1. Фармацевти
   • М-р Маја Величковска
   • М-р Филип Јолевски
   • М-р Марија Атанасова Лазарева
   • М-р Катерина Колевска
  2. Хемичар
   • М-р Маја Чочевска
  3. Физичари
   • Д-р. сци. Марина Здравеска Кочовска
   • М-р Сашо Николовски
   • М-р Златко Филиповски
  4. Радиолошки технолози
   • Николче Дошлакоски
   • Јасмина Размоска
  5. Електроинженер
   • Емил Георгиев
 3. Администрација
  • Бојана Ѓуровска
  • Лидија Николовска Ташковска
  • Бојан Гуџевски
 4. Обезбедување
  • Кирил Спасеноски
  • Сашко Саздов
  • Игор Ивановски
  • Горан Ивановски
  • Горан Вељановски